ARCUS SA dostarczy sprzęt do urzędów w województwie łódzkim | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

ARCUS SA dostarczy sprzęt do urzędów w województwie łódzkim

-A +A

ARCUS SA dostarczy sprzęt do urzędów w województwie łódzkim 
 
W dniu 4 sierpnia br. Arcus S.A. jako lider konsorcjum podpisał z Urzędem Wojewódzkim w 
Łodzi umowę na dostawę, instalację oraz konfigurację eksploatacyjną sprzętu 
komputerowego. Wartość kontraktu wynosi ponad 3,6 mln zł. Realizuje go łódzki oddział 
firmy - Arcus Systemy Informatyczne. 
 
 
Umowa jest realizowana w ramach programu budowy zintegrowanego systemu e-usług publicznych 
województwa łódzkiego. Projekt polega na rozbudowie systemu e-Administracji, a jego celem jest 
wyeliminowanie tradycyjnego sposobu załatwiania spraw na rzecz rozwoju komunikacji za pomocą 
Internetu. 
 
Dzięki zawartej umowie spółka Arcus ma udział w realizacji ważnego w skali kraju procesu 
informatyzacji urzędów. Zamówiony u nas sprzęt pozytywnie wpłynie na wzrost wykorzystania 
nowoczesnych technologii informatycznych w administracji samorządowej. W rezultacie poprawi się 
dostęp do usług publicznych, co będzie z korzyścią zarówno dla urzędników jaki i mieszkańców 
województwa łódzkiego, w tym przedsiębiorców – mówi Wojciech Kruszyński, Prezes Zarządu 
ARCUS SA. 
 
Umowa obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, w tym 871 szt. zestawów komputerowych, 145 
szt. drukarek laserowych, 191 szt. drukujących urządzeń wielofunkcyjnych, 88 szt. profesjonalnych 
skanerów biurowych. Powyższy sprzęt będzie dostarczony na terenie całego województwa 
łódzkiego do 150 lokalizacji partnerów projektu, głównie w Urzędach Gmin, Starostwach 
Powiatowych, Urzędach Miast oraz innych instytucjach samorządowych. 
Termin realizacji umowy: 3 miesiące. 

ARCUS__Systemy_Integracyjne_Urzad_Wojewodzki.pdf

Arcus S.A.