ARCUS S.A. - skuteczna realizacja strategii rozwoju | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

ARCUS S.A. - skuteczna realizacja strategii rozwoju

-A +A

ARCUS S.A. dynamicznie rozwija swoją działalność integratorską na rynku 

teleinformatycznym. Giełdowa Spółka zawarła z Departamentem Zaopatrywania Sił 
Zbrojnych MON umowy na kwotę ponad 7,5 mln zł netto. 
 
Kontrakty zawarte przez ARCUS realizowane są w ramach programu modernizacji infrastruktury IT 
i zakupu nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Polskich Sił Zbrojnych. W ramach projektu 
ARCUS wyposaży polską armię w sprzęt informatyczny (m.in. komputery stacjonarne, skanery 
dokumentów, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, w tym oszczędne w eksploatacji produkty 
Kyocera Mita). 
 
„Kontrakty zawarte z MON potwierdzają coraz mocniejszą pozycję Arcus S.A. na rynku 
integratorów IT. Efekty działalności dwóch utworzonych w ubiegłym roku departamentów naszej 
Spółki tj. ARCUS – Systemy Informatyczne oraz działu klientów biznesowych potwierdzają 
osiągnięcie przez nie pełnej zdolności operacyjnej. Kolejne umowy zawierane przez naszą Spółkę 
zarówno w zakresie wdrożeń informatycznych, jak i dzierżawy oraz outsourcingu urządzeń i 
systemów drukujących potwierdzają słuszność ubiegłorocznej decyzji dotyczącej zmiany strategii 
rozwoju naszej Spółki podjętej przez obecny Zarząd” – podsumowuje Wojciech Kruszyński, Prezes 
Zarządu Arcus S.A. 
 ARCUS_skuteczna realizacja strategii rozwoju_MON.pdf

Arcus S.A., Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON