ARCUS skutecznie realizuje strategię rozwoju | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

ARCUS skutecznie realizuje strategię rozwoju

-A +A

Arcus S.A. dynamicznie rozwija swoją działalność integratorską na rynku 
teleinformatycznym. Do kilkunastu kontraktów zawartych od początku bieżącego roku przez 
łódzki oddział ARCUS - ARCUS Systemy Informatyczne, dołączyły dwie umowy na łączną 
kwotę ponad 11,5 mln zł brutto zawarte z Województwem Łódzkim. 
 
Umowy realizowane są w ramach programu budowy zintegrowanego systemu e-usług publicznych 
województwa łódzkiego oraz stworzenia Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM). 
Pierwszy projekt o wartości ponad 3 mln zł brutto polega na rozbudowie systemu 
e-Administracji, a jego celem jest wyeliminowanie tradycyjnego sposobu załatwiania spraw na 
rzecz rozwoju komunikacji za pomocą Internetu. 
Drugi z projektów, o wartości prawie 8 mln zł brutto, to stworzenie Regionalnego Systemu 
Informacji Medycznej (RSIM) obejmującego cały obszar województwa łódzkiego. Spółka ARCUS 
realizować będzie część projektu obejmującą placówki ochrony zdrowia na terenie województwa 
łódzkiego w zakresie: uporządkowania, modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych i 
infrastruktury teleinformatycznej, poprawy bezpieczeństwa danych w systemach 
teleinformatycznych, a także dostosowania systemów teleinformatycznych placówek do systemów 
rozliczania z Płatnikiem (NFZ) oraz do wymogów interoperacyjności i zgodności ze standardami 
wymiany danych elektronicznych. 
Równoległym celem realizowanym w ramach RSIM jest stworzenie regionalnej hurtowni danych 
z funkcjami analityczno-raportującymi. 
 
„Dzięki zawartym umowom Arcus ma udział w realizacji ważnego w skali kraju procesu 
informatyzacji urzędów. Dostarczane przez nas rozwiązania i sprzęt wpłyną pozytywnie na wzrost 
wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w administracji samorządowej i służbie 
zdrowia. W rezultacie poprawi się dostęp do usług publicznych, a dzięki temu korzyści odniosą 
mieszkańcy województwa łódzkiego, włączając w to również przedsiębiorców. Podpisane kontrakty, 
realizowane za pośrednictwem ARCUS Systemy Informatyczne, potwierdzają pełną zdolność 
operacyjną utworzonego w ubiegłym roku oddziału oraz potencjał rozwojowy naszej firmy.” – mówi 
Wojciech Kruszyński, Prezes Zarządu ARCUS SA.  
 
 
Obydwa projekty realizowane przez ARCUS Systemy Informatyczne dla Województwa Łódzkiego 
współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i środków Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
 
Od początku br. ARCUS Systemy Informatyczne zrealizował wiele innych kontraktów związanych 
ze sprzedażą i integracją sprzętu i rozwiązań teleinformatycznych. Jednym z nich było wdrożenie 
systemu informatycznego w Powiecie Łaskim w ramach projektu „Budowa e-Administracji w 
Powiecie Łaskiem”. Kwota brutto wdrożenia wynosiła 775 920 zł. ARCUS S.A., jako lider 
konsorcjum, zapewnił oraz zainstalował urządzenia sieciowe, zestawy komputerowe, serwery i 
pamięci masowe wraz z oprogramowaniem do backup’u i archiwizacji danych oraz systemy 
antywirusowe i antyspamowe. Oprócz integracji systemów teleinformatycznych ARCUS Systemy 
Informatyczne dostarczył i wdrożył System Wspomagania Zarządzania Powiatem – spójny system 
informatyczny wspomagający zarządzanie jednostką administracji samorządowej szczebla 
powiatowego w tzw. obszarze back office oraz portal internetowy Starostwa Powiatowego w Łasku, 
na którym zostaną uruchomione elektroniczne usługi. ARCUS Systemy Informatyczne realizował 
także projekty teleinformatyczne w: Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Łódź Sp. z o.o., 
Politechnice Łódzkiej, Muzeum Sztuki w Łodzi, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz urzędach 
miejskich w Łodzi i Zelowie. 
 
Stworzenie Działu ARCUS Systemy Informatyczne jest jednak tylko jednym z ostatnich 
przedsięwzięć giełdowej Spółki. – Grupa Arcus poszerzyła także działalność związaną z 
zarządzaniem dokumentem i korespondencją masową o nowe formy sprzedaży tj. outsourcing i 
dzierżawę, które cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, zarówno z sektora MSP, jak i 
klientów korporacyjnych. Niebawem będziemy mogli poinformować o kolejnych sukcesach w 
realizacji strategii rozwoju naszej Spółki. - podsumowuje Wojciech Kruszyński, Prezes Zarządu 
ARCUS S.A. 

 

ARCUS_Systemy_informatyczne_wdrozenie_Lodz.pdf