Arcus Systemy Informatyczne wdraża PACS i RIS | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Arcus Systemy Informatyczne wdraża PACS i RIS

-A +A
Logo Arcus Systemy Informatyczne

Należąca do Grupy Arcus spółka Arcus Systemy Informatyczne wdraża szereg narzędzi informatycznych nie tylko dla firm, ale również dla instytucji i urzędów. Dla placówek medycznych, m.in. szpitali i przychodni Arcus SI wdraża różnego typu systemy. Również systemy typu PACS (Picture Archiving and Communication System) i RIS (Radiology Information System) wspomagające zarządzanie obiegiem informacji medycznych, które są generowane m.in. przez urządzenia obrazujące. Systemy PACS/RIS nie tylko usprawniają pracę placówek medycznych, ale też przyspieszają wymianę danych między lekarzem prowadzącym a wykonującymi badanie i minimalizują ryzyko pomyłek.

Rolą Arcus Systemy Informatyczne jest integracja aplikacji PACS/RIS dostarczonych przez wiodących producentów z infrastrukturą IT oraz wykorzystywanymi już w szpitalach i przychodniach portalami i innymi aplikacjami szpitalnymi.

W przypadku rozwiązań IT przeznaczonych dla placówek medycznych kluczową kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa danych, brak błędów, a także wydajność. Dlatego Arcus Systemy Informatyczne dba o zapewnienie optymalnego wydajnościowo Data Center, systemu backupu i archiwizacji, oraz profesjonalnych usług serwisowych i wsparcia.

Arcus Systemy Informatyczne