ARCUS: Umowa z ENERGA Operator S.A. | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

ARCUS: Umowa z ENERGA Operator S.A.

-A +A
Kwiecień 2011 – 19 kwietnia 2011 r. ARCUS oraz ENERGA Operator S.A. podpisały umowę ramową na 
wykonanie „Infrastruktury Pośredniczącej w technice PLC”. Umowa została zawarta na 8 lat, a budżet 
przeznaczony na realizację projektu wynosi ponad 90 mln zł. W wyniku postępowania przetargowego

wyłonionych zostało trzech wykonawców, wśród których znalazło się konsorcjum ARCUS S.A. i T-Matic 
Systems Sp. z o.o. 
 
Zakończone postępowanie przetargowe i podpisana umowa jest pierwszym na polskim rynku tak dużym 
projektem z zakresu inteligentnych sieci i zdalnego odczytu energii. Na podstawie tzw. drugiej dyrektywy UE, 
do której wszyscy dystrybutorzy muszą dostosować się do 2016 roku, każdy z odbiorców energii elektrycznej 
będzie miał możliwość rozliczania się według rzeczywistego zużycia energii, a nie według prognoz – metody 
funkcjonującej obecnie. Taka zmiana systemu rozliczeń wymaga zastosowania nowoczesnych rozwiązań, w tym 
wymiany tradycyjnych liczników na urządzenia umożliwiające przesyłanie do systemów bilingowych informacji 
o zużyciu energii w czasie rzeczywistym. 
 
Systemy zarządzania infrastrukturą energetyczną i licznikami energii elektrycznej, takie jak oferowany przez 
ARCUS innowacyjny system ADDAX, korzystają z dwukierunkowej transmisji danych po liniach energetycznych 
(niskiego i średniego napięcia) i pozwalają na zarządzanie bilansowaniem energii oraz zdalną transmisję danych 
z liczników (tzw. technologia "smart"). 
„Inteligentne” liczniki umożliwiają dwukierunkową komunikację między odbiorcą a sprzedawcą energii. Można 
je zdalnie konfigurować, wykorzystywać do odłączania lub podłączania zasilania oraz analizowania 
rzeczywistych danych o poziomie poboru energii elektrycznej i zanikach zasilania. Istotną zaletą dla każdego 
odbiorcy jest funkcja monitorowania zużycia prądu w czasie rzeczywistym i bieżącego planowania kosztów 
energii, w tym włączania niektórych urządzeń, takich jak pralki, zmywarki w czasie obowiązywania taryf 
ekonomicznych. Najistotniejszą korzyścią jest sposób rozliczania odbiorców z dystrybutorami energii – 
dotychczasowe prognozy zostaną zastąpione rachunkami za rzeczywiste zużycie prądu. Pozwoli to Polakom 
zaoszczędzić nawet do kilkunastu proc. wykorzystywanej dziś energii. Nasze systemy pozwalają na znaczne 
oszczędności także 
u Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. – mówi Wojciech Kruszyński, Prezes Zarządu ARCUS S.A. 
 
Projekt wdrażany w Energa Operator S.A. jest jedynym z pierwszych tego typu przedsięwzięć w branży 
energetycznej i w chwili obecnej największym planowanym przedsięwzięciem w zakresie inteligentnych sieci 
w Polsce. Jednocześnie początkuje proces przygotowania operatorów do zmian na rynku obrotu energią, 
w tym wprowadzania specjalnych taryf i efektywnego zarządzania energią elektryczną. 
Podpisana umowa z Energą jest pierwszym większym kontraktem, do którego Grupa ARCUS przygotowywała 
się przez ostatnie trzy lata, tworząc jedno z największych na polskim rynku centrów kompetencyjnych w zakresie 
inteligentnych sieci. Wykonana przez nas praca, poniesione nakłady, wsparte jednocześnie dużym 
doświadczeniem naszego partnera – firmy ADD, światowego potentata na rynku liczników do zdalnego odczytu 
danych, przyczyniły się do przygotowania innowacyjnego na polskim rynku rozwiązania, którym powinny być 
zainteresowane wszystkie przedsiębiorstwa dystrybuujące energię elektryczną w Polsce. – dodaje Grzegorz 
Szyszka, Prezes Zarządu T-Matic Systems Sp. z o.o. 

 

 

ARCUS ENERGA.pdf

Arcus S.A., Energa Operator S.A.