Informacja o zmianie adresu siedziby firmy Arcus S.A. | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Informacja o zmianie adresu siedziby firmy Arcus S.A.

-A +A
Zdjęcie przedstawiające siedzibę Arcus SA

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 października 2013 r. Arcus S.A. zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

Arcus S.A.

Ul. Kolejowa 5/7

01-217 Warszawa

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.

Z poważaniem,

Zarząd Arcus SA

Informacja o zmianie adresu siedziby Arcus S.A..pdf