Zarządznie flotą pojazdów w praktyce: 2. edycja Fleet Management FORUM | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Zarządznie flotą pojazdów w praktyce: 2. edycja Fleet Management FORUM

-A +A
Zdjęcie z Fleet Management FORUM

Podczas 2. edycji Fleet Management FORUM administratorzy flot i osoby odpowiedzialne w firmie za dyscyplinę finansową wydatków na eksploatację aut służbowych spotkali się w końcu czerwca w Millenium Plaza w Warszawie, by w ramach warsztatów szkoleniowych omówić tematy dotyczące typowych i nietypowych możliwości skutecznego i zgodnego z literą prawa odliczenia 100% VAT.

FORUM, którego organizatorem był magazyn „EuroFlota” i firma szkoleniowa Eurocon stała się miejscem twórczej dyskusji i wymiany doświadczeń między uczestnikami, tak w trakcie poszczególnych wykładów, jak i specjalnego panelu dyskusyjno-problemowego. W spotkaniu i wykładach merytorycznych uczestniczyło ok. 60 przedstawicieli firm, które na co dzień użytkują floty aut firmowych.

Cieszy mnie ogromnie fakt, że druga edycja Fleet Managment Forum została bardzo wysoko oceniona przez jego uczestników i partnerów – ankietowe oceny na poziomie czterech i pięciu punktów w pięciopunktowej skali ocen to dowód, że nasz pomysł na szkolenie oraz jego przygotowanie i realizacja, spełniły w stu procentach oczekiwania uczestników tego wyjątkowego spotkania i co za tym idzie, nasze jako organizatorów FMF  - podsumował  Paweł Baran, redaktor naczelny magazynu „EuroFlota”.

W trakcie Forum zaproszeni eksperci: Marta Szafarowska, doradca podatkowy w MDDP oraz Michał Borowski, ekspert Business Centre Club ds. podatków, licencjonowany doradca podatkowy w kancelarii Ożóg i Wspólnicy podzielili się z uczestnikami spotkania swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem w zakresie możliwości dokonywania odliczeń podatku VAT od samochodów firmowych oraz właściwie prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu jako podstawą do odliczenia należnego podatku. Z kolei Maciej Kryda, menedżer Działu Administracji w grupie Sanofi zapoznał uczestników spotkania z rozwiązaniami, ale i zagrożeniami, jakie występują w związku z brakiem utrwalonej wykładni nowych przepisów – jednocześnie podzielił się doświadczeniem wynikającym z nadzoru i zarządzania flotą ponad 800 samochodów.

Partnerem głównym FORUM była firma T-matic Systems S.A., czołowy na polskim rynku integratorem systemów Smart Grid i operator telematyczny.

- Konferencja potwierdziła zainteresowanie rozwiązaniami telematycznymi do zarządzania flotą samochodową. T-matic Systems jest twórcą systemu TiMS, umożliwiającego automatyczną ewidencję przebiegu pojazdów, a w efekcie skuteczne i bezpieczne zarządzanie oraz optymalizację kosztów floty. Także w zakresie rozliczania podatku VAT – powiedział Piotr Pastuszka, prezes zarządu T-matic Systems SA.

W grupie partnerów branżowych znalazły się firmy i stowarzyszenia:  Związek Polskiego Leasingu, Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, Polska Izba Paliw Płynnych oraz Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych.

- Wydarzenie, jakim było Fleet Management Forum, cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród członków SKFS głównie ze względu na wysoki poziom merytoryczny. Uczestnicy szkolenia mieli niepowtarzalną okazję, aby w jednym miejscu, podczas jednego warsztatu zagłębić wiedzę z obszaru nowych przepisów dot. VAT oraz poznać rekomendowane praktyki stosowane w firmach na przykładzie Grupy Sanof - oceniła nasze FORUM Halszka Gwiżdż, dyrektor biura SKFS, dyrektor biura SKFS.

Jesienią  kolejna edycjia Fleet Management FORUM. (ww)

Arcus S.A., EuroFlota