Arcus Systemy Informatyczne poszerzył ofertę o efektywne przygotowanie firm do obowiązywania RODO. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wejdzie w życie 25 maja 2018 roku, a...
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 6 tytuł III ust. 4/a Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołuje na dzień 29 czerwca...
Wyodrębniona część T-matic Systems, spółki zależnej Arcus SA, zajmującej się telematyką, została połączona ze spółką Rikaline – polskim producentem aplikacji i urządzeń do zarządzania flotą...
ARCUS SA (15/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
1
2
3
4
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Notowania akcji ARCUS S.A.

Dane dotyczące kursu akcji pochodzą z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.gpw.pl).
Podawane są przez GPW z 15 minutowym opóźnieniem.

Notowania (ARC)

Kurs (PLN) 1,14
Zmiana -
Zmiana (%) -
Kurs otw. 1,14
Kurs min.
Kurs max.
Wolumen 0

Raporty

Bieżące
Śródroczne
Roczne
2018
18-12-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (18/2018) Informacja o przedłużeniu okresu ważności gwarancji zapłaty na rzecz Energa-Operator S.A. kwoty obejmującej roszczenia w związku ze sporem sądowym dotyczącym wykonania znaczącej umowy pomiędzy Emitentem i Energa-Operator S.A.

28-09-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (17/2018) Zawarcie aneksu do umowy z Santander Bank Polska SA

24-09-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (16/2018) Zawarcie umowy inwestycyjnej.

19-09-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (15/2018) Zawarcie przez Konsorcjum Decosft SA i Arcus SA ugody sądowej ze Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

19-09-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (14/2018) Przyjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zmian w składzie Komitetu Audytu.

 

Prezentacje inwestorskie