Rada Nadzorcza | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Rada Nadzorcza

-A +A

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Marek Czeredys

Jest absolwentem SGGW w Warszawie. W 1987 roku  przystąpił do spółki Arcus, zajmującej się dystrybucją sprzętu medycznego i biurowego rozpoczynając tym samym etap kariery zawodowej, która związała go z tą  spółką  na wiele lat. W roku 1999 objął 100% udziałów w firmie.

Marek Czeredys przez wiele lat pełnił funkcję  Prezesa spółki Arcus (na początku sp. z o.o., obecnie spółki akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), a obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej jako jej Przewodniczący. Za swój wkład w rozwój przedsiębiorstwa oraz polskiego rynku teleinformatycznego w 2004 roku otrzymał z BCC złotą statuetkę Lidera Biznesu za 2003 rok,a w 2005 roku otrzymał z rąk Marka Goliszewskiego – szefa BCC – pierwszy Diament do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Dwukrotnie (w 2001 i 2002 roku) był także finalistą konkursu Menedżer Roku, organizowanego przez Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce.

Marek Czeredys to  nie tylko uznany biznesmen. Jest również człowiekiem angażującym się w działania charytatywne. Znajduje się na liście darczyńców Fundacji „Centrum Edukacji Olimpijskiej” i aktywnie działa w jej strukturach jako Członek Rady. Marek Czeredys oraz Spółka Arcus, której jest większościowym udziałowcem, od lat zaangażowany jest w rozwój polskiej kobiecej piłki koszykowej. Wiele z obecnych zawodniczek reprezentacji Polski to absolwentki SMS ARCUS PZKosz.

Potwierdzeniem społecznego zaangażowania Marka Czeredysa są także złote serduszko z numerem seryjnym „1” wylicytowane podczas XII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na rzecz Programu Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków , Order Prymasowski, medal Ojca Pio oraz liczne podziękowania od fundacji, organizacji społecznych i osób prywatnych, potrzebujących pomocy. Przedsiębiorca od wielu lat związany jest z rodzinnym Radzyminem. Bierze udział  w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez samorząd i lokalne ośrodki kulturalne.

Pan Marek Czeredys jest żonaty i ma dwóch dorosłych synów, z którymi współpracuje. Jeździ na nartach, z pasją gra w  golfa i tenisa. Wolny czas wykorzystuje również na realizację planów podróżniczych. Ceni spotkania z przyjaciółmi, podczas których może oderwać się od spraw biznesu.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

Tomasz Konewka

Pan Tomasz Konewka ma wykształcenie wyższe ekonomiczne. W roku 1993 ukończył Wydział Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego. Posiada dyplom ukończenia kursu dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

W latach 1992-1996 pracował na stanowisku konsultanta w firmie doradczej Doradca Consultants Ltd., w 1996-2001 był zatrudniony w firmie ARCUS Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Oddziału w Gdańsku, od 2001 do 2009 pracował w firmie CROWN Packaging Polska Sp. z o.o. pełniąc kolejno funkcje Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży, Dyrektora Handlowego na Polskę, Dyrektora Handlowego na Europę Środkowo-Wschodnią i Rosję – sektor rybny. W następnych latach pełnił kolejno funkcję Prezesa Zarządu w firmach: EVRAFISH Sp. z o.o. w latach 2009-2011, WILBO S.A. w latach 2011-2012, PESCADERO Sp. z o.o. w latach 2012-2014, a do maja 2015 pracował jako Dyrektor Operacyjny. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Handlowego w firmie „Jantar Ltd.” Sp. z o.o.

Pan Tomasz Konewka lubi spędzać wolne chwile w górach, jeździ na nartach. Interesuje się pływaniem i  piłką nożną.

Krzysztof Franciszek Przybył

Urodził się 3.12.1956 w Warszawie. Żonaty, ojciec 2 synów.

Odbył studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Karierę zawodową rozpoczął w Studenckiej Spółdzielni Pracy „Universitas”, której był wieloletnim pracownikiem oraz członkiem rady nadzorczej. Współzałożyciel i członek zarządu spółek holdingu MESCOMP, zajmujących się działalnością multimedialną i oferujących dostęp do programów telewizyjnych oraz Internetu (PWP „Mescomp” SA, Telewizja Kablowa „TvM” SA, Media Com SA), a także Centrum Inicjatyw Gospodarczych „Mesart” Sp. z o.o. - firmy zajmującej się działalnością reklamową.

Współtwórca programu promocyjnego "Polska na pięciu kontynentach", którego celem było promowanie za granicą polskich produktów spożywczych, produkowanych przez małe firmy regionalne. Członek rad nadzorczych wielu spółek z programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, w tym VII NFI im. „Kazimierza Wielkiego”.

W latach 2005 - 2006 członek zarządu "Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich". Fundator i przewodniczący rady Fundacji Best Place Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc. Wieloletni członek zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz członek Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Od 2006 prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, promującej najwyższej jakości polskie produkty i usługi.

Bogusław Wasilewko

Pan Boguslaw  Wasilewko ma wyksztalcenie wyższe. W roku 1983 ukończył Wydział Ekonomiki Transportu na Uniwersytecie Gdańskim. Ma tytuł Magistra Ekonomii.

Zakończył egzaminem kurs na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Od 1987 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora w spółce COMEX S.A. z Gdańska.

W latach 1995 – 2015 uczestniczył w pracach Rad Nadzorczych jako ich Członek, między innymi w  spółkach: OLIVA Sp. z o.o. w Gdyni, DAGOMA Sp. z o.o. także z Gdańska, PIW „POSTINFO’’ Sp. z o.o. z Warszawy, w Gdańskich Zakładach Elektronicznych „UNIMOR” z Gdańska , Fabryce maszyn Górniczych „FAMAGO” w Zgorzelcu oraz PŻB S.A. z Kołobrzegu.

Uczestniczył także w pracach Zarządów Komisarycznych różnych przedsiębiorstw, zakończonych prywatyzacją. Były to między innymi: Biuro Projektów Kolejowych w Gdańsku, Bydgoskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „LAS” w Brusach,  Zakład Przemysłu Owocowo-Warzywnego „DAGOMA” z Gdańska, Komunalne Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych i Socjalnych oraz Zakłady Przemysłu Elektroniki „Mikrostyk w Gniewie.

W trakcie swojej kariery zawodowej prowadził intensywne, międzynarodowe kontakty handlowe , między innymi z Koreą Pld, Tajwanem, Singapurem  i Chinami a także Indiami i Stanami Zjednoczonymi.

Prywatnie lubi: podróże

Leszek Lechowski

Pan Leszek Lechowski jest prawnikiem, radcą prawnym. Jest właścicielem i współwłaścicielem kancelarii prawnej i Kancelarii Radców Prawnych. Specjalizuje się w  prawie gospodarczym, handlowym, cywilnym i prawie pracy.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, posiada ukończone studia w zakresie zarządzania w przemyśle na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończył także kompleksowy program rozwoju umiejętności menedżerskich organizowany przez Canadian International Management Institute - Harvard Business School.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu: pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Biura Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, Wiceprezesa Zarządu KGHM METRACO sp. z o.o. w Legnicy, był członkiem Zarządu – Dyrektorem Handlowym Pol Miedź-Trans Sp. z o. o. Lubinie.

Ukończył kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, posiada  zdany egzamin państwowy przed Komisją Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w roku 1993 .

Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w radach nadzorczych. Zasiadał między innymi  w strukturach rad nadzorczych Polkomtel S.A. w Warszawie, Telefonia Dialog S.A.we Wroclawiu,, KGHM Copper Ltd. w Londynie, Hefra sp.z o.o. w Warszawie, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM w Lubinie, OFE EPOKA S.A. w Warszawie, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM w Lubinie, Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Głogowie.

Jest aktywnym działaczem społecznym, członkiem wielu organizacji pozarządowych. Posiada doświadczenie pracy w Fundacji Polska Miedź pełniąc funkcję przewodniczącego tej Fundacji.

Pasjonuje się historią i sportem, czynnie uprawia tenis, narciarstwo. Jest miłośnikiem dalekich podróży .

Michał Łotoszyński

Michał Łotoszyński jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W 2007 roku uzyskał również tytuł MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów i RSM Erasmus Rotterdam University. Zdał egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Spółek Skarbu Państwa. Karierę zawodową rozpoczął w firmie doradczej PwC PricewaterhouseCoopers w dziale audytu. W latach 1996-2000 w Westfund Sp. z .o.o. a następnie Everest Capital Polska Sp. z  o.o. zajmował się zarządzaniem portfelem mniejszościowym oraz działalnością inwestycyjną dla spółek z programu NFI. Pełnił również funkcję członka zarządu ds. restrukturyzacji w Biowet S.A. z ramienia funduszu i Skarbu Państwa oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek należących do Zachodniego NFI. Od roku 2002 do 2006 związany był z Ciech S.A. gdzie jako Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Grupy Chemicznej CIECH S.A. był odpowiedzialny za budowę strategii Grupy, zmianę modelu biznesowego, opracowywanie planów przejęć i projekty rozwojowe. Odpowiadał za zakończony sukcesem projekt wprowadzenia w 2005 roku CIECH S.A. na GPW w Warszawie. Michał Łotoszyński posiada doświadczenie menedżerskie  zdobyte w dużych instytucjach finansowych. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w spółce należącej do Grupy PZU S.A. Od 2007 roku związany był z PKO BP S.A. jako Doradca Prezesa Zarządu, w latach 2009-2012  jako Dyrektor Finansowy zarządzał Biurem Finansów i Sprawozdawczości PKO BP Bankowy PTE S.A. Z sukcesem zrealizował wiele projektów doradczych z zakresu restrukturyzacji i modelowania biznesowego. Następnie związany był z 99’rent Sp. z o.o. Od 2015 roku w Arcus S.A. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu a od września 2016 roku wszedł w skład Rady Nadzorczej, gdzie przewodniczy Komitetowi Audytu. 

Prywatnie lubi dobrą kuchnię, pasjonują go nowoczesne technologie, jazda na nartach i podróże, bardzo ceni spędzanie czasu w gronie rodziny. Jest ojcem dwóch synów.

 

 

Sprawozdanie z oceny działalności Rady Nadzorczej:

Sprawozdanie z działalnosci ocena pracy Rady Nadzorczej 2014Sprawozdanie z dzialalnosci i ocena pracy Rady Nadzorczej 2013Sprawozdanie z dzialalnosci i ocena pracy Rady Nadzorczej 2012Sprawozdanie z dziaˆlalnos˜ci i ocena pracy Rady Nadzorczej 2011Sprawozdanie z dziaˆlalno˜sci i ocena pracy Rady Nadzorczej 2010Sprawozdanie z dzialalnosci i ocena pracy Rady Nadzorczej 2009

 

„Zgodnie ze złożonymi Oświadczeniami, w obecnym składzie Rady Nadzorczej kryteria niezależności, określone w Oświadczeniu spełnia czterech członków Rady, tj.: pp. Bogusław Wasilewko, Lech Lechowski, Tomasz Konewka i Krzysztof Przybył.”